Bij het afscheid van Jan M.

Alle plichtplegingen ten spijt is er maar een vraag die echt relevant is: kan de SP verder zonder Marijnissen? Is er socialisme zonder Jan? De keuze van een nieuwe leider voor de SP zal onvermijdelijk de toekomst van de SP als politieke beweging bepalen. Voor het eerst sinds jaren staat de SP niet op winst in de peilingen. De (electorale) toekomst van de SP is afhankelijk van de keuze die SP nu maakt.

Er zijn drie serieuze contenders:

Met ieder van deze fractieleiders kiest de SP voor een bepaald onderdeel van de lijn van de SP.

Het Publieke Zaak Socialisme van Agnes Kant
Met de keuze voor de nummer 2, Agnes Kant zou de SP kiezen voor een SP die zich inzet voor publieke voorzieningen, voor de zorg, het openbaar vervoer, sociale zekerheid en het onderwijs. De SP als "houdster van dat van wat ons allemaal" is. En daarmee is de SP beschermer van de belangen van de zwaksten: van zieke, van arme, van allerjongsten, van alleroudste mensen.
Dat zal het goed doen bij onderwijzers en bij ziekenhuispersoneel, maar ook bij ouderen, langdurigzieken en gehandicapten, en natuurlijk bij mensen van wie het links hart klopt. Deze mensen vinden bij de PvdA niet genoeg hart voor de publieke zaak. Met het publieke zaak socialisme kiest de SP voor aansluiting bij een links blok die na de verkiezingen een links kabinet moet vormen om de publieke zaak beter te beschermen. Deze koers wijkt het minst af van de koers van Jan en zal tot de minste interne strubbelingen leiden.
Bij deze koers verliest de SP wel (want dat lijkt me onvermijdelijk) maar weinig: 5 zetels naar 20. Echter het zal op lange termijn constant blijven of licht winnen. Op de lange termijn valt een fusie met de PvdA niet uit te sluiten.

Het Anti-Neo-Liberaal Socialisme van Harry van Bommel
Met de keuze voor Harry van Bommel, de nummer drie, kiest de SP voor de ideologische lijn: tegen de neo-liberale globalisering, tegen verdere Europese eenwoording, tegen oorlog in Irak en armoede in Afrika. Het is een principiele lijn met een heldere visie op internationale economische en politieke ontwikkelingen. Echter het is ook een wat meer academische visie, complexer, abstracter, minder aansprekend voor de man op de straat. Het spreekt meer aan bij studenten, bij linkse intellectuelen, die bij de PvdA of GroenLinks het ideologische vuur missen. Echter met de keuze voor het anti-neo-liberale socialisme sluit de SP samenwerking met veel partijen uit: de SP gaat niet met PvdA met haar neo-liberale programma, niet met GroenLinks met haar naieve liberalisme, niet met de ChristenUnie die het kapitalisme niet principieel afwijst, en alle helemaal niet de top-privatiseerders van D66. Dit is een koers die alleen maar kan leiden tot verdere versterking van de principiele oppositierol van de SP. Daarnaast zal Harry vanuit zijn nieuwe machtspositie proberen hervormingen door te voeren. Meer macht voor de leden, minder voor de top, meer scheiding van posities en minder monisme. Dat zal leiden tot meer debat en discussie, maar ook tot meer conflict.
De SP zal 10 zetels verliezen en terug vallen naar 15. Het verlies zet zich de volgende verkiezingen door tot de SP terug is op zo’n 5 zetels.

Het Gewone Man Socialisme van Emile Roemer
Ten slotte is er de keuze voor het gewone man-socialisme. Emile Roemer, die zich beklaagd over de benzine prijs, is hier de voornaamste exponent van. Korte zijnoot: bij de SP hebben ze niet door dat een hogere benzine prijs op de lange termijn goed is voor de economie, het milieu en de samenleving, omdat het een prikkel is om in zuinig gebruik en alternatieven te investeren, voor burgers, bedrijven en de overheid. Leve marktwerking! Nee, bij de SP moeten de lonen omhoog en de prijzen omlaag. Brede wegen en meer milieubehoud. Om tijdelijke verbetering voor de gewone man te bewerkstelligen zal de SP in een kabinet principiele punten laten vallen. De SP schuift naar het conservatieve midden. Electoraal zal de SP dan met Verdonk en Wilders de strijd om de voor populisme-gevoelige kiezer aan gaan.
Met deze strategie zal de SP (tijdelijk) nog wel een zetels kunnen winnen. De SP wint 5 zetels en komt op 30. Echter bij de volgende verkiezingen, zeker nadat de SP geregeerd heeft, zal de partij zetels veel verliezen. Als ook Verdonk verdwenen is zullen Trots op Nederland en de SP fuseren tot de Volkspartij voor Socialisme en Democratie

Leave a Reply