The end is just a little harder …

Net als het organisatiepanel, zag ook het beginselenpanel haar laatste vergadering. Ik had in voorbereiding op de vergadering een aantal adviezen over de formele en stylistische kanten van beginselprogramma’s geformuleerd. Ik heb voor mijn scriptie alle programma’s van de PvdA doorgeploegd en kan ze nu uit mijn hoofdreciteren. Ik had dus wel zo’n beetje een beeld van wat een sterk en een toekomstbestendig programma is. Ik had al drie hoofdregels bedacht:

  • Wees niet te gedetailleerd, want dan wordt het al gauw gedateerd;
  • Schrijf niet te veel een wollige beschouwing, maar probeer helder en precies standpunten te formuleren;
  • En kondig een structuur aan en gebruik die consequent.

Het PvdA beginselprogramma van 2005 is hierbij mijn grote voorbeeld. Ja, dat programma dat een "fatsoenlijk bestaan" centraal stelt. Het mooie aan dat programma is dat die term dus ook voortdurend terugkeerd en uitgewerkt wordt. Het PvdA beginselprogramma van 1977 was mijn ergste nachtmerrie, te wollig, te gedetailleerd, te praktisch, te verkiezingsprogramma-achtig, en zonder enige vorm van een logische structuur. Misschien is alleen het PvdA verkiezingsprogramma van 1994 erger, een doolhof gemaakt van wol en meel, waarin geen enkel standpunt wordt ingenomen en overal omheen gedraaid.

Met mijn adviezen kon onze schrijfgroep wel wat doen, dacht ik. Toen lag het daar plotseling, onaangekondigd, de eerste concept-versie. Snel lezend kwamen in mij allemaal herinneringen naar boven naar 1977 en 1994. Wollig, beschouwend, vol met voorbeelden die het nog geen vier jaar uithouden, veel te praktisch en verkiezingsprogramma achtig. Het kondigt de ene structuur aan en gebruikt vervolgens een andere.

De rest van de avond heb ik doorgebracht met het proberen de schrijfgroep ervan te overtuigen dat ons beginselprogramma zoveel mooier en gestructureerder, completer, preciezer en abstracter zou kunnen.  Gelukkig voor mij, maar minder voor de schrijfgroep, werd mijn kritiek gedeeld door de rest van het enigszins overvallen panel. Voor een inhoudelijke discussie was geen ruimte, wel voor een lijst verzoeken van onderwerpen die misten. De schrijfgroep krijgt nog een leuk weekend: want volgende week moet de tweede versie af zijn.

p.s. voor de geinteresseerden: mijn scriptie is in eerste versie af! Ik zal een samenvatting binnenkort posten.

Leave a Reply