Kunduz in Perspectief II

Ik heb geen gemakkelijk oordeel klaar over de keuze van GroenLinks om in te stemmen met de politietrainingsmissie naar Afghanistan. Ik hoop dat de missie de situatie in Afghanistan verbeterd, ik twijfel of de toezeggingen die de kamerfractie heeft afgedwongen het verschil gaan maken, maar de mensen die ik heb gekozen om een geinformeerde keuze te maken denken dat wel. Ze werken daarbij binnen de ruimte die ons verkiezingsprogramma hen geeft. Zo werkt een representatieve democratie. En toch maak ik me zorgen: wat betekent de controversiele keuze voor de politiemissie naar Kunduz voor GroenLinks?

PSP2

Je kan zoals rechtse opiniemakers, Arend-Jan Boekestijn, Ephimenco of Eric Vrijsen, Jolande Sap de hemel in prijzen. En het is moedig om tegen de stroom in te gaan, om te kiezen voor datgene wat je denkt dat goed is, zelfs als dat niet het meest electoraal-strategische is. Maar het is ook gevaarlijk om voor de troepen uit te lopen als je pas zo kort partijleider bent; om zolang twijfel uit te stralen dat je je kiezers en leden niet mee neemt in je uiteindelijke keuze. De PvdA heeft het andere gedaan: vanwege electoraal-strategische overwegingen een missieniet  steunen voor je nog maar wist water aan de hand was. Die krijgen de wind van voren van de rechtse media.

Drie partijen spinnen hier garen bij: de VVD, de SP en D66. De VVD laat zien dat hun minderheidskabinet werkt, Rutte komt over als een pragmatisch, doelgericht politicus en de Nederland doet als NAVO-land gewoon mee. De SP en D66 zijn wel in staat om eerlijke politiek te combineren met een verenigd front. Ik hoor soms GroenLinksers speculeren over hoe mooi het zou zijn als er een progressief en een conservatief linkse partij zou ontstaan. Ze lijken daarbij soms te vergeten dat er twee partijen daarmee van het toneel zouden verdwijnen: de PvdA als centrum-linkse partij die verscheurd wordt tussen zijn progressieve kader en zijn conservatieve kiezers. En GroenLinks waar nieuw optimistisch links misschien de overhand heeft maar ook nog steeds ruimte is voor oud cynisch links. Een splitsing tussen progressief en conservatief links betekent een splitsing van de PvdA en van GroenLinks.

Het gevaar is dat als GroenLinks nu een negatieve spiraal terecht komt, dat de boel wordt overgenomen door D66. Kritisch GroenLinks gaat naar de SP en de rest naar D66: Niet een fusie waarbij het beste van GL en D66 wordt verenigd maar een vijandige overname, inclusief het klassiek-liberale economische programma van D66.

Leave a Reply