Take Alice’s advice

De chaotische vergadering van mijn panel van project 2008 is digitaal voortgezet. Het verschil tussen de digitale en de face to face vergadering is volgens mij dat op de face to face vergadering de mensen die het minste tijd en zich het slechts voorbereid hadden het meeste input gaven, nu is het input geven een kwestie van tijd en voorbereiding. Voor de geintereseerde watcher van dit weblog is hieronder mijn input te lezen. Op de 8 thema’s die gedestileerd zijn door de medewerkers van het wetenschappelijk bureau heb ik met kritisch meedenkend commentaar, mogelijke stellingen en sprekers gereageerd. Waar dus de face to face vergadering een zooitje werd van verschillende inputgevers, was ik geloof ik nu een van de weinigen die meteen gereageerd had.

1. Het domein van en de moraliteit in de politiek: cultuurkritiek en de rol van de politiek

(geen reactie)

2. Linkse globalisering: is er een recept denkbaar voor sociale globalisering?

Stellingen:
* Bij de keuze tussen winnaars en verliezers van de globalisering, heeft
GroenLinks allang gekozen voor de winnaars in Nederland, (maar de
verliezers buiten Nederland).
* Er is geen alternatief voor de monopolie positie van het neo-liberalisme in de internationale politiek(e economie).
* Linkse globalisering begint bij de praktisch idealistische consument in de rijke landen.
* Een echte globalist streeft naar een mondiale staat om de mondiale markt in toom te houden.

Sprekers: een kosmopolitisch filosoof.

3. Milieupolitiek en Ontwikkelingssamenwerking: dubbele standaarden bij de aanpak van klimaat- en milieuproblemen.

Drie kanttekeningen hierbij: is het vruchtbaar om thema’s zo zeer te mengen? Ik vind dat er gepraat moeten worden over milieupolitiek en ontwikkelingssamenwerking en niet alleen maar het raakvlak van die twee velden. Daarnaast waarom wordt ontwikkelingssamenwerking onafhankelijk van globalisering besproken, die thema’s lijken met juist heel veel overlap te hebben. Met een half thema is er ook maar weinig ruimte voor Groene politiek.

Stellingen:
* Op Paaseiland dacht iedereen ook dat er wel een oplossing zou zijn voor
het opraken van de bomen. Innovatie alleen is niet genoeg voor het
oplossen van onze milieuproblemen.

4. GroenLinks en het platteland: willen we die stadse partij blijven of bieden we boeren en buitenlui ook een wenkend perspectief.

Ik vind GroenLinks en het platteland niet een thema dat past in een beginseldiscussie. Immers landbouw politiek behoort niet tot GroenLinks’ kernidealen of thema’s. Zo’n debat wordt misschien ook wel snel erg beleidsmatig. Misschien kunnen jullie dit onder de aandacht van de strategie-werkgroep brengen?

5. Sociale politiek: spreiding van macht, inkomen en kennis, is dat oudlinks? En hoe activistisch moet de staat zijn (Scandinavisch model?)

Stellingen:

* GroenLinks blijft voorstander van behoorlijke bestaanszekerheid voor iedereen en is dus voorstander van een basisinkomen.
* De democratisering van de economie en bedrijven moet weer een kernthema voor GroenLinks worden.
* Linkse economische politiek compenseert mensen voor de achterstanden
waarvoor ze niet hebben gekozen, maar maakt mensen wel verantwoordelijk
voor hun eigen keuzes.

Sprekers:
links-liberale filosofen op het gebied van verdelende rechtvaardigheid

6. Buitenlandpolitiek en islamisering van het debat: who is the terrorist?

Stellingen

* GroenLinks had de oorlog in Afghanistan niet zo schaaps mogen steunen: GroenLinks moet weer echt op komen voor vredespolitiek.
* Terrorisme is zo’n onbelangrijk verschijnsel dat het niet in een beginselprogramma hoeft terug te keren.
* Nederland moet weer een gidsland worden, juist waar het gaat om
homo-emancipatie, drugsbeleid en euthanasia moeten we internationaal
opkomen voor onze idealen.

* Tien jaar na Kosovo: GroenLinks en militaire interventie?

7. De toekomst van Europa

Stellingen:
* Sinds Europa in de jaren ’90 een centrum-linkse agenda is gaan voeren
wordt het steeds aantrekkelijker voor linkse partijen om daar politiek
gaan te bedrijven, aan de andere kant is juist sinds de jaren het
Euroskepticisme in ontwikkeling bij de bevolking: links in een spagaat.

* Nederland moet zich zo snel mogelijk opheffen en fuseren met een Europese superstaat.

8. Individualisering en gemeenschapsdenken: minder vrijheid, meer moralisme?
* Groene politiek kan alleen maar moralistisch zijn, want we moeten anders gaan leven.
* Er is geen tegenstelling tussen vrijheid en moralisme, maar tussen
serieus opkomen voor je idealen en mensen maar laten doen wat ze willen
(negatieve vs. positieve vrijheid).
* GroenLinks moet opkomen van de vrijheid van het individu voor het zelfgekozen levenseinde (Pil van Drion).

Wat ik met name mis in dit rijtje zijn drie thema’s:
1) democratisering en de rechtsstaat: moet weldenkend links nog steeds pleiten voor meer directe democratie in het tijdperk van het populisme? 

Sprekers:
denkers op het gebied van burgerschap

2) Migrant in Nederland: GroenLinks als emanicipatiepartij

3) Andere groene issues dan milieu- of klimaatpolitiek, bijvoorbeeld dierenrechten
Bij milieupolitiek in het algemeen denk ik qua sprekers met name aan:
Millieufilosofen

Er zijn twee thema’s die in de huidige opzet niet aan bod komen, maar mij wel zeer belangrijk lijken:
* Wat zijn de kernidealen van GroenLinks? Hoe gaan we die bepalen?
* Wat is de politieke positionering van GroenLinks in het Nederlandse politieke spectrum?
Sprekers daarbij kunnen zijn:
Politicologen die zich bezighouden met politieke positionering.

Ten
slotte, Christiaan had ‘t op de eerste bijeenkomst over een
gemeenschappelijk thema voor alle drie de onderdelen, hij koos voor "de
relatie tussen individu en collectief". For what it is worth, ik denk
dat "de relatie tussen top (elite/partijtop) en basis
(massa/partijkader)" een veel logischer overkoepelend thema zou zijn.

Leave a Reply