Alice in Chaosland

Gisteravond was weer een vergadering van toekomst.groenlinks. De chaos en gebrek aan organisatie die de eerdere vergaderingen zo kenmerkte, kenmerkte ook deze vergadering.

Zo ook bij mij, ik was heel even op Inti’s weblog en realiseerde me aan de hand daarvan dat de vergadering een week eerder was. Paniek in de tent! We hadden namelijk drie huiswerk opdrachtjes gekregen: na denken over maatschappelijke veranderingen sinds 1991, na te denken over de veranderingen binnen GroenLinks tussen 1994 en 2006 aan de hand van twee verkiezingsprogramma’s en na denken over de tekst van het programma. Stukken uitgeprint en op de trein gesprongen. Ik had een groot deel wel al bekeken in het weekend, maar moest toen komen tot een aantal concrete kritiek punten. Dat was mij alleszins gelukt.

Eenmaal in Utrecht aangekomen was er geen planning of agenda gemaakt. Noch was het duidelijk wanneer de vergadering moest stoppen (uiteindelijk erg vroeg omdat sommige mensen weg gingen). We begonnen gewoon maar ergens. Mijn weinig schokkende voorstel om alles wat we aan “huiswerk” hadden mee gekregen te bespreken kreeg enige steun. Chaos in de tent. Je zou toch denken dat een groot deel van de mensen de hele dag al vergadert en dus weet wat er gebeurt als je slecht vergadert, aan de andere kant, misschien zijn zij dan ook een te strakke vergadering zat.

Toen bleek echter dat een deel van de aanwezigen niet eens wist wat hij moest doen of zich niet had voorbereid. Dat leidt uiteraard tot oneindige, soms weinig coherente woordenstromen. Het meest opvallend nog was dat die mensen die zeiden zich niet te hebben voorbereid het meest praten. Shirking in de tent.

Dus waren we toen de eerste mensen weg moesten, nog niets eens bij het tweede agendapunt of het derde agendapunt. Dat had mensen (die zich niet hadden voorbereid) niet tegen gehouden zeer wonderbaarlijke exegese van allerlei teksten te doen. Ja, de kernthema’s van GroenLinks zijn “ecologische moderniteit”, “sociale politiek”, “internationale solidariteit” en de “multiculturele samenleving”. Nadat daar ook “democratie” aan toe was gevoegd, was ik het er mee eens, immers hier werden DWARS’ duurzaamheid, solidariteit, diversiteit, democratie en vrede (dat laatste wat te ambigu) verwoord. Maar dat staat niet in het GroenLinks beginselprogramma.

Er moesten dus lijstjes gemaakt worden met de veranderingen binnen GroenLinks, de veranderingen in de wereld en de zwakke punten van het beginselprogramma die uiteindelijk moesten leiden tot een lijst van thema’s met sprekers en stellingen. Daar zijn we nooit aan toe gekomen. De secretaris heeft uit de vergadering wel punten gehaald, maar voor mij was dat ook een onwerkelijke exegese van de vergadering. Met name als alle eerder punt gemaakte vervallen lijken en de samenvatter alleen maar herhaalt wat de laatste spreker heeft gezegd. Mijn common sense voorstel om op het whiteboard bij te houden welke punten we nu gekozen hadden werd resoluut afgewezen. Dat moest jezelf maar bij houden. Dus ging Bart weg met zes punten (let wel voor +-16 bijeenkomsten) en ik met vier.

Toen ik na de vergadering mijn onvrede uiten, mocht ik het doen met twee opmerkingen. Ten eerste, was er weinig tijd. Ja, dat krijg je ervan als je een commissie vult met prominenten. Maar als je weinig tijd hebt dan zorg je toch voor een strakke vergadering. Niks geen slecht voorbereidde uitweidingen, maar: we willen over 2 uur deze informatie van jullie hebben. In vergelijking met DWARSe bestuur vergadering is dit een volslagen chaos.
Ten tweede was dit een brainstormend groepsproces, dat moet je niet te veel sturen. Dan zou ik het proces laten leiden door mensen die verstand hebben van brainstormen. Want als ik het goed begrijp moet je dan niet uitweiden en in discussie gaan, maar gewoon thema’s op schrijven (op een white board!). En dan daarna schrappen.

En toch, als ik dan iemand hoor spreken over de noodzaak Nederland en GroenLinks zo snel mogelijk op te heffen en te fuseren in een Europese federatie en partij, omdat daar het strijdtoneel is voor linkse globalisering, weet ik weer waarom ik lid ben van GroenLinks.

Leave a Reply