De muis die brulde …

Of ‘ie z’n zaterdagmiddag niet beter kon besteden vroeg Hans, een van de leden van de partijraad, aan de partijvoorzitter, Henk. Henk kon moeilijk antwoord geven op de vraag maar probeerde te benadrukken dat hij open stond voor alle punten die de partijraad wilde aandragen. Vervolgens keerde hij terug naar het inhoudelijk debat: het bestuur was inderdaad van plan de motie van Arend over te nemen. Een overwinning voor de partijraad, waar zij al maanden voor had gepleit (een open procedure voor de aanmelding van de leden van project 2008) was eindelijk bereikt! Vervolgens verliet Hans de zaal: zijn boodschap was duidelijk, leden van de partijraad konden hun tijd beter gebruiken dan invloed hebben op het partijbestuur. De krant lezen op een terras.

Leave a Reply