Regeren?

In de discussie over de koers van GroenLins en het wel of niet regeren dacht ik eerst, net als de voorzitter van DWARS, Steven, dat er teveel diversiteit zit in de tegenstand tegen de nieuwe koers: zij (de ongeorganiseerde oppositie) weten toch niet wat ze willen. Tot dat ik las dat zowel Joost Lagendijk (ex-PSP), als Ina Brouwer (ex-CPN) en Leo Platvoet (ex-PSP) intensief betrokken zijn geweest bij de vorming van GroenLinks, met name via de informele aanjaaggroep cliche-BV. Waarom zouden deze oprichters van GroenLinks zulke moeilijkheden hebben met het afslaan van regeringsverantwoordelijkheid?

Dat zit ‘m met name in hun opvatting waarom de oprichting van GroenLinks noodzakelijk was. Zij verlangde eind jaren ’80 een machtspolitiek alternatief voor de CDA/PvdA en CDA/VVD regeringen die al sinds 1945 Nederland hadden geregeerd. Zij wouden links van de PvdA een nieuw blok vormen dat regeringsverantwoordelijkheid kon dragen om hun socialistische idealen uit te voeren.

GroenLinks heeft nu echter regeringsverantwoordelijkheid geweigerd omdat zij een ‘links-liberale’ koers wilt varen en niet in het sociaal conservatieve kabinet van Balkenende willen komen. Zij vragen zich af: waarom is dit gebeurd? Dit past toch niet in de originele koers van GroenLinks? Er was echter bij de oprichting van GroenLinks een tweede groep betrokken: ongebonden jonge idealisten, die een nieuwe niet-dogmatische linkse politieke koers wilden varen. Mensen als Marijke Vos en Maarten van Poelgeest. Volgens mij is het hun koers die van niet-dogmatische linkse politiek, die je nu in de koers van GroenLinks terug ziet: progressief, vrijzinnig en niet per se uit op macht. Hiermee verschillen zij sterk van diegene die GroenLinks als links blok van de PvdA zien. Want daarin heeft Paulus de Wilt volkomen gelijk. Dat is GroenLinks niet (meer); dat is de SP.

De vraag is dan welke koers moet GroenLinks nu varen? Een socialistisch machtsblok links van de PvdA vormen of een niet-dogmatische partij zijn met een eigen koers? Ik denk dat Brouwer, Platvoet en Lagendijk nog te veel redeneren vanuit een oud partijstelsel: na Paars en Fortuyn zijn de kaarten radicaal herschikt. De oude “wij moeten een linkse partner voor de PvdA zijn”-doctrine werkt niet meer. Ik denk dat de zelfstandige, vrijzinnige koers een veel beter kompas vormt in dit nieuwe landschap.

Leave a Reply