De prachtige wereld van Jupiter Ascending

De laatste film van de Wachowski’s, Jupiter Ascending, heeft veel negatieve reviews gekregen. Terecht. Het plot is “gewoon belachelijk”. De meest positieve reviews (hier, hier) die ik heb gezien benaderen het camp.

Deze film is, wat mij betreft, het kijken waard vanwege één reden. De Wachowski’s hebben een universum uit het niets gebouwd, zoals maar weinigen dat hebben gedaan. Het universum ziet er prachtig uit, maar is bovendien ook fascinerend.

 

De Wachowski’s schetsen een wereld die beheerst wordt door een genetische aristocratie. Klassen worden bepaald door de genetica van mensen. Mila Kunis, een simpele schoonmaakster op de aarde, komt er achter dat ze precies hetzelfde genoom heeft als een lid van de galactische adel. Ze wordt daarom gezien als een reïncarnatie van deze koningin en daarmee als erfgenaam. Genetica heeft een bijna mystieke waarde. Andere wezens die ze tegenkomt hebben een inferieure genetische status: hun genetisch materiaal is deels menselijk, deels dierlijk. Ze zijn speciaal gemaakt als soldaten.

 

Je genetisch materiaal bepaalt waar je staat in deze samenleving. Sommigen zijn slechts gefokt als soldaten, anderen worden vanwege hun genetica gezien als erfgenamen van een galactisch rijk. Kunis’ belangrijkste erfenis is de Aarde:

De Aarde is één van vele door mensen bewoonde planeten. Nadat de dinosaurussen uit de weg geruimd waren, is de wereld bevolkt met mensen. Deze mensen zullen op een bepaald moment geruimd worden. Hun genetisch materiaal is nodig voor levenselixer die de ruimte-adel al eeuwenlang levend, jeugdig en gezond houdt. De aristocraten hebben geen enkele scrupule over het doden van mensen: immers zo krijgen zij het eeuwige leven. In een wereld met ongelimiteerde ruimte is tijd de meest schaarse grondstof.

 

De wereld die de Wachowski’s schetsen is bijzonder rijk; dit zijn de belangrijkste punten voor het plot maar er is nog meer: naast mensen zijn er ook reptilians, grey aliens, andere mens-dier-hybriden, een ruimtepolitie, een wereld gevuld met bureaucraten en een genetische raffinaderij in het oog van Jupiter.

Het is een fascinerende wereld, die quaideeën dichtbij A Brave New World (ook een genetisch kastenstelsel), Gattaca (waar je genetica ook je lot bepaalt), The Matrix (waar mensen ook gebruikt worden als grondstof) en Star Trek: Deep Space Nine, specifiek de Dominion (ook een genetisch gemodificeerd kastenstelsel) komt.

Een prachtige wereld wat mij betreft, maar helaas is de film financieel geen succes, wat zal voorkomen dat er nog een film in deze wereld wordt geplaatst of dat andere filmmakers de kans krijgen om een nieuwe wereld te scheppen.