Rutte III

Het huidige kabinet lijkt uitgeregeerd. De coalitiepartijen hebben geen gedeelde agenda meer. In Den Haag gaat het meer over de komende verkiezingen, onafhankelijk van de vraag of deze verkiezingen nou volgende jaar of in 2017 zijn. De uitslag van de verkiezingen lijken ook duidelijk: CDA en D66 zullen winnen, de PvdA en VVD verliezen. De centrale discussie tijdens de volgende formatie wordt het belastingstelsel: CDA en D66 zijn juist op dat vlak een bondgenootschap aangegaan. Een logische partner daarbij is de VVD. Het is de vraag of deze drie partijen een meerderheid kunnen halen. De huidige peilingen geven aan dat ze een paar zetels te kort komen. Maar met de ChristenUnie, die bij veel van de akkoorden betrokken was, is een meerderheid waarschijnlijker.

Hoe zou de ministerraad er dan uit zien?

 • Algemene Zaken: Mark Rutte (VVD)
 • FInanciën: Jan-Kees de Jager (CDA) krijgt de verantwoordelijkheid samen met de staatssecretaris van Financiën. Daarom kiest CDA voor een zwaargewicht, een oud-bewindspersoon die tijdens de onderhandelingen over het vijfpartijenakkoord zijn flexibele houding en goede banden met andere betrokkenen, zoals Buma, Pechtold, Slob, Schouten en Koolmees toonde.
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Sybrand Haersma Buma (CDA). Iedereen heeft gezien dat buiten het kabinet staan zoals Diederik Samsom de afgelopen twee jaar heeft gedaan geen succes was. Buma zal zich focussen op de Rijksdienst. Tevens eerste vice-premier.
 • Buitenlandse Zaken: Alexander Pechtold (D66). Net als Buma treedt Pechtold toe tot het kabinet. Hij richt zich met veel energie op de portefeuille Europese Zaken. Tevens tweede vice-premier.
 • Veiligheid en Justitie: Gerard Schouw (D66). Deze gepromoveerde jurist zal namens D66 de rechtsstaat gaan beschermen.
 • Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Alexander Rinnooy Kan (D66). De D66’er in de sociaaleconomische vierhoek is Rinnooy Kan, eerder de machtigste bestuurder van Nederland. De terugkeer naar de naam ELI benadrukt dat dit ministerie verantwoordelijkheid neemt voor het innovatiebeleid.
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Eric Wiebes (VVD). De VVD’er in de sociaaleconomische vierhoek is Wiebes, die net naar Den Haag is gehaald om staatssecretaris te worden.
 • Defensie: Jeanine Hennis (VVD). Een van de weinige bewindspersonen die op haar plek kan blijven.
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Mona Keijzer (CDA). Het sociale gezicht van het CDA.
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Arie Slob (ChristenUnie). Een voormalig docent op OCW. ChristenUnie vertegenwoordiger in de sociaaleconomische vierhoek. Tevens derde vice-premier. Het is voor D66 een zware veer om OCW aan de ChristenUnie te geven.
 • Infrastructuur en Milieu: Melanie Schultz Verhagen (VVD). Nog een VVD’er die op haar plek kan blijven.
 • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Joël Voordewind (ChristenUnie). De tweede man van de ChristenUnie in de ministerraad. De ChristenUnie weet uit de periode 2007-2010 hoe belangrijk het is om twee mensen in de ministerraad te hebben.
 • Immigratie en Integratie: Fred Teeven (VVD). De hardliner van de VVD krijgt dit ministerschap zonder portefeuille om zo het D66-geluid op V&J niet te veel te laten overheersen.

En de staatssecretarissen

 • Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Sander de Rouwe (CDA). Zal snel terugkeren uit Fryslan om deze post op zich te nemen. Staatssecretaris van Landbouw en Natuur die zich in het buitenland minister mag noemen.
 • Infrastructuur en Milieu: Carola Schouten (ChristenUnie). De ChristenUnie levert met Schouten een bewindspersoon in de milieuhoek. Als staatssecretaris van Milieu zal zij zich inzetten voor belastingvergroening.
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Sander Dekker (VVD). De bestuurskundige die eerder staatssecretaris van OCW was wordt nu staatssecretaris voor Volkshuisvesting en Bestuurlijke Vernieuwing.
 • Financiën: Wouter Koolmees (D66). Dit is de hoofdprijs voor D66, de staatssecretaris van belastingen en daarmee de spil in het web bij de belastinghervorming.
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Tamara van Ark (VVD). De vice-voorzitter van de VVD fractie gaat, net als vier jaar eerder naar VWS.
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Paul van Meenen (D66). De staatssecretaris voor hoger onderwijs, lerarenbeleid en cultuur moet de afwezigheid van een D66-minister op dit vlak compenseren.
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Pieter Omtzigt (CDA). De populaire Twentse politicus is een logische keuze voor sociale zaken.

Oktober Opdracht 2014

Ieder jaar bekijk ik in Oktober naar de muziek die ik dat jaar heb leren kennen. Dit jaar heb ik drie CD’s samengesteld die laten zien wat ik dit jaar veel heb geluisterd: ik heb gekozen voor de vrolijke zomermuziek van The Cat Empire, voor Fauve, die me vorig jaar naar aanleiding van een tweet over de oktober opdracht was aangeraden en voor Lana del Rey’s Summertime Sadness die ik via een cover heb leren kennen.

# Nummer Band Album
1 Til The Ocean Takes Us All Cat Empire So Many Nights
2 Falling Cat Empire Cinema
3 Two Shoes Cat Empire Two Shoes
4 How to Explain Cat Empire The Cat Empire
5 Reasonably Fine Cat Empire Cinema
6 Miserere Cat Empire Two Shoes
7 Feeling’s Gone Cat Empire Cinema
8 So Many Nights Cat Empire So Many Nights
9 Only Light Cat Empire Cinema
10 The Rhythm Cat Empire The Cat Empire
11 Sunny Moon Cat Empire So Many Nights
12 Call Me Home Cat Empire Cinema

The Cat Empire speelde dit jaar het eerst op Lowlands. Ik kende ze al iets langer maar heb er deze zomer heel veel naar geluisterd. Deze Australische band biedt een vrolijke mengelmoes van Latin, Funk, Reggae, Jazz en Ska. Het ademt de sfeer van een prachtige zomermiddag in het park, alhoewel ik er ook een paar nummers erbij heb gezet die veel melancholischer zijn. Op dit verzamelalbum heb ik hun beste nummers uit de periode 2003-2010 gezet.

# Nummer Band Album
1 Blizzard Fauve Blizzard
2 A Light That Never Comes Linkin Park remixed by Steve Aoki Recharged
3 Voyous Fauve feat. Georgio Vieux Fréres
4 Truth or Dare Kyteman Orchestra Kyteman Orchestra
5 Sainte Anne Fauve Sainte Anne
6 Brothers on a Hotel Bed Death Cab for Cutie Plans
7 Jeunesse Talking Blues Fauve Vieux Fréres
8 The Little Things Give You Away Linkin Park Minutes to Midnight
9 Kané Fauve Blizzard
10 Alors on Danse Stromae Cheese
11 Rub a Dub Fauve Blizzard

Vorig jaar heb ik Fauve leren kennen, een Frans collectief dat excelleert in spoken word. Of hun nu eigenlijk rap is of poëzie op elektronische muziek, ik vind het bijzonder intrigerend. Ik heb gezocht naar nummers die daar goed bij passen, uit verschillende genres: indie (Death Cab for Cutie), nu-metal (Linkin Park) en hiphop (Kyteman Orchestra). De vergelijking met de zeer populaire Stromae komt natuurlijk meteen op omdat ze allebei op het grensvlak liggen van elektronische muziek en poëzie maar ik vind Fauve veel mooier.

# Nummer Band Album
1 Summertime Sadness Lana Del Rey Born to Die
2 Blinding Florence and the Machine Lungs
3 Take Me To Church Hozier Take Me To Church
4 Big Exit PJ Harvey Stories from the City
5 Brooklyn Baby Lana Del Rey Born to Die
6 Summertime Sadness Within Temptation Hydra
7 Casual Affair Panic! At The Disco Too Weird To Live, Too Rare To Die!
8 Slow, Love, Slow Nightwish Imaginaerum
9 Let Us Burn Within Temptation Hydra

In 2013 bestond Within Temptation 15 jaar en werden ze door Q-music gevraagd om moderne nummers in hun stijl op te voeren. Ik vond hun versie van Lana Del Rey’s Summertime Sadness bijzonder mooi. Zo heb ik Lana Del Rey leren kennen. Vervolgens heb ik gezocht naar nummers die in de buurt liggen van Del Rey (filmische, melanchonische muziek), dat werden PJ Harvey, Hozier en Florence and the Machine en nummers die in de buurt liggen van Within Temptation’s cover van hun nummer (Nightwish’s Slow, Love, Slow en Casual Affair van Panic! At the Disco)

Belastingvrijstelling voor liefdadigheid is immoreel en onrechtvaardig

In Nederland kan je giften die je doet aan een goed doel aftrekken van je inkomen. Op die manier betaalt de overheid 36 tot 52% van je gift. De aftrekbaarheid is ooit ingesteld om mensen te stimuleren geld aan goede doelen te geven. Dat klinkt als een goede maatregel die moreel gedrag bevoordeelt. Maar vanuit bepaalde filosofische perspectieven, is het juist onrechtvaardig of zelfs immoreel om bepaald gedrag te bevorderen.

Consequentialisten en deontologen
De moraliteit van een handeling kan je op verschillende manieren beoordelen: op basis van de gevolgen die de handeling heeft of op basis van intentie van de actor. Volgens de eerste doctrine, het consequentialisme, is het bevorderen van het doen van giften heel wenselijk. Immers meer mensen geven aan goede doelen! Daarmee krijgen die goede doelen meer geld om hun goede werk te doen. Iedereen wint!

Maar volgens de tweede benadering, de deontologie, wordt de moraliteit van een handeling bepaald door de intentie van de actor. Stel nu dat iemand 59 euro geeft aan een goed doel; dat is één euro onder het minimumbedrag waaronder je je gift kan aftrekken. Als hij 60 euro uit zou geven zou hij 22 euro terugkrijgen van de belastingen: die ene extra euro levert dus 21 euro op! Als iemand om die reden een extra euro geeft, doet dat volgens deze benadering af aan de moraliteit van de handeling. Liefdadigheid zijn dingen die je doet omdat je er zelf niet beter van wordt. Als je fiscaal gestimuleerd wordt om giften te geven zijn er gevallen waarop je vanuit egoïstisch perspectief beter meer dan minder kan geven. Vergelijk dit met het wettelijk verbod op door rouwstoeten heen rijden. Als je dit alleen maar doet om dat je anders door de wet gestraft wordt, heeft het niets met respect voor de doden te maken maar heeft het alleen te maken met respect voor de wet.

Katholieken en Protestanten
Deze twee benaderingen zijn niet alleen maar verschillen van meningen tussen filosofen, het is ook een van de belangrijkste theologische onderscheid tussen katholieken en protestanten. Volgens katholieke theologen worden mensen uiteindelijk door God gered vanwege hun goede werken. Als we die bevorderen, bevorderen we de moraliteit van de bevolking. Maar voor protestantse theologen geldt Sola Fide. Volgens hen kijkt God slechts naar geloof, de pure intentie van bevolking. Dit onderscheid is een fundamenteel onderscheid tussen protestanten en katholieken. Dit kan je ook zien in de doctrines over vrijheid van godsdienst van Locke en Spinoza. Voor Locke geldt het Sola Fide. De overheid moet de uiterlijke verschijningsvormen van geloof niet bevorderen omdat dit leidt tot huichelarij. Volgens Spinoza is geloof zonder handelingen dood. Vervolgens bewijst hij dat morele handelingen gericht moeten zijn op de stabiliteit van de staat.

Hiermee is de keuze om liefdadigheid fiscaal te stimuleren niet meer neutraal ten opzichte van morele doctrines. Niet neutraal tussen deontologen en consequentialisten maar ook niet neutraal tussen katholieken en protestanten. En daarmee is de keuze om deze regeling in te stellen vanuit liberaal perspectief onrechtvaardig, want niet neutraal ten opzichte van ideeën van het goede leven. Het gaat uit van consequentialistische en katholieke morele opvattingen en is in strijd met deontologische en (in mindere mate) protestantse opvattingen. .

Het lijkt dus een mooie, faire regeling die giften aan goede doelen stimuleert, maar uiteindelijk is deze regeling vanuit sommige perspectieven immoreel: er zijn gevallen waarin mensen beter extra geld kunnen doneren omdat ze daar zelf op vooruitgaan. Altruïstisch gedrag wordt zo gecorrumpeerd tot egoïstisch gedrag. En omdat je vanuit verschillende morele en theologische perspectieven anders kan kijken naar de moraliteit van deze regeling, is hij niet neutraal ten opzichte van ideeën van het goede leven. En daarmee, vanuit liberaal perspectief, onrechtvaardig.

Het afschaffen van deze regeling is net als het invoeren van het homo-huwelijk en het legaliseren van euthanasie een stap in de richting van een liberale samenleving die niet bepaalde morele doctrines het overheidsbeleid laat dicteren.