Kerstvakantiepuzzel V: SP-kabinet

Ik heb al een kabinet geformeerd van louter PvdA’ers, VVD’ers, D66’ers en CDA’ers. Nu: SP’ers.

 • Minister-President: Emile Roemer, uiteraard.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Ronald van Raak, Tweede en oud-Eerste Kamerlid.
 • Minister van Justitie: Dennis de Jong, jurist en lid van Europees Parlement.
 • Minister van Defensie: Harry Van Bommel, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer.
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Tiny Kox, fractievoorzitter in de Eerste Kamer.
 • Minister van Financiën: Arjan Vliegenthart, wethouder in Amsterdam.
 • Minister van Economische Zaken: Eric Smaling oud-Eerste en Tweede Kamerlid.
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Ron Meyer, SP-voorzitter.
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Arjo Klamer, hoogleraar economie in Rotterdam en wethouder in Hilversum.
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Renske Leijten, zorgwoordvoerder.
 • Minister van Infrastructuur en Milieu: Paulus Jansen, wethouder in Utrecht.
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (wonen, immigratie en integratie): Sadet Karabulut.
 • Staatssecretaris van Justitie (burgerlijk recht): Nanneke Quik, oud-senator.
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking): Hans van Heijningen, SP algemeen secretaris.
 • Staatssecretaris van Financiën (belastingen): Ewout Irrgang, oud-Tweede Kamerlid.
 • Staatssecretaris van Economische Zaken (handel): Anne-Marie Mineur, Europarlementariër.
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ouderen): Paul Ulenbelt, socialezakenwoordvoerder.
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hoger onderwijs en wetenschap):  Jasper van Dijk, onderwijswoordvoerder.
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (cure): Henk van Gerven, zorgwoordvoerder.
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (verkeer): Frank Köhler, senator en oud-wethouder verkeer.

Morgen een PVV-kabinet!

Kerstvakantiepuzzel IV: CDA-kabinet

Eergisteren was het kabinet van louter PvdA’ers, de dag ervoor een kabinet van slechts VVD’ers. Gister een kabinet van alleen D66’ers. Nu aan de beurt: het CDA.

 • Minister-President: Sybrand Buma, uiteraard.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, die al eerder kortstondig deze post vervulde.
 • Minister van Veiligheid en Justitie: Wim van der Camp, Europarlementariër.
 • Minister van Defensie: Raymond Knops, oud-militair en Kamerlid.
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Ben Knapen, al eerder staatssecretaris op dit departement.
 • Minister van Financiën: Jan Kees de Jager, al eerder minister.
 • Minister van Economische Zaken: Niek Jan van Kesteren, directeur van de werkgeversorganisaties en CDA-senator.
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Jaap Smit, oud-CNV’er nu commissaris van de Koning in Zuid-Holland
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Marja van Bijsterveldt, al eerder minister op dit departement.
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Mona Keijzer, Kamerlid.
 • Minister van Infrastructuur en Milieu: Sander de Rouwe, gedeputeerde in Friesland
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (volkshuisvesting): Greetje de Vries, senator en oud-gedeputeerde.
 • Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie: Madeleine van Toorenburg heeft zich als voorzitter van de FYRA commissie in de kijker gespeeld.
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking en handel): Maria Martens, oud-Europarlementariër en senator.
 • Staatssecretaris van Financiën (belastingen): Pieter Omtzigt, rekenmeester van de CDA-fractie.
 • Staatssecretaris van Economische Zaken (landbouw): Joop Atsma, oud-staatssecretaris en nu CDA-senator.
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pensioenen): Eddy Hijum, gedeputeerde in Overijssel.
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Anne Flierman, oud-voorzitter van de Universiteit Twente en nu senator.
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Hanke Bruins Slot, zorgwoordvoerder in de Tweede Kamer
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu: Esther de Lange, delegatieleider in het Europees Parlement.

Morgen een kabinet van enkel SP’ers.

Kerstvakantiepuzzel III: D66-kabinet

Gisteren was het kabinet van louter PvdA’ers, de dag ervoor een kabinet van slechts VVD’ers. Nu een kabinet van alleen D66’ers.

 • Minister-President: Alexander Pechtold, uiteraard.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Thom de Graaf, was al eerder minister op dit departement.
 • Minister van Justitie: Gerard Schouw, belangrijke bondgenoot van Pechtold maakt een comeback.
 • Minister van Defensie:  Tom de Bruijn, nu wethouder in Den Haag was jarenlang belangrijk internationaal topambtenaar.
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Rob de Wijk, buitenlandcommentator die al jarenlang boven aan de D66-lijstjes staat.
 • Minister van Financiën: Wouter Koolmees, slimme sociaal-liberale begrotingsspecialist.
 • Minister van Economische Zaken: Kajsa Ollongren, eerder hoogste ambtenaar op Algemene Zaken, nu wethouder economische zaken in Amsterdam.
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Paul Schnabel, eerder SCP-directeur en nu D66-senator.
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Alexander Rinnooy Kan, eerder SER-voorzitter en nu D66-senator.
 • Minster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ingrid van Engelshoven, wethouder in Den Haag en Pechtoldvertrouweling
 • Minister van Infrastructuur en Milieu: Pex Langenberg, topambtenaar en nu wethouder duurzaamheid in Rotterdam.
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bestuurlijke vernieuwing): Hans Engels, D66 senator en hoogleraar decentrale overheden.
 • Staatssecretaris van Justitie (immigratie): Fatma Koser Kaya, jurist, oud-wethouder en Kamerlid.
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese integratie en handel): Sophie in ‘t Veld, fractievoorzitter van de D66 in het Europees Parlement.
 • Staatssecretaris van Financiën (belastingen): Henriëtte Prast, D66-senator en hoogleraar economie.
 • Staatssecretaris van Economische Zaken (energie): Stientje van Veldhoven, energiewoordvoerder in de Kamer.
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pensioenen): Victor Everhardt, wethouder sociale zaken in Utrecht.
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (basisonderwijs en cultuur): Paul van Meenen, oud-onderwijsbestuurder en nu -woordvoerder.
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Pia Dijkstra, medisch woordvoerder in de Tweede Kamer.
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (verkeer): Joris Backer, een belangrijke D66-denker.

Kerstvakantiepuzzel II: PvdA-kabinet

Gister vormde ik een kabinet dat uitsluiten bestond uit VVD’ers, nu een kabinet dat bestaat uit louter PvdA’ers. Het kabinet bestaat voor 48% uit vrouwen.

 • Minister-President: Lodewijk Asscher, meer minister-presidentsmateriaal dan Samsom.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam wordt het gezicht van het ministerie voor burgerschap, integratie en participatie.
 • Minister van Justitie: Eberhard van der Laan, een jurist als minister voor de rechtsstaat.
 • Minister van Defensie: Ton Heerts, de FNV-voorzitter wordt binnen gehaald en krijgt een plek op defensie zijn oude ‘vak’.
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Bert Koenders kan blijven zitten.
 • Minister van Financiën: Jeroen Dijsselbloem kan blijven zitten.
 • Minister van Economische Zaken: Mariëtte Hamer heeft als SER-voorzitter de benodigde statuur om minister te worden.
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Jetta Klijnsma gepromoveerd staatssecretaris
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Jet Bussemaker kan blijven zitten.
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Pauline Meurs, oud-senator nu voorzitter van de gezondheidsraad.
 • Minister van Infrastructuur en Milieu: Lilianne Ploumen, van minister zonder portefeuille naar deze groene post.
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (openbaar bestuur): Ruud Vreeman, prominente PvdA’er met een FNV-achtergrond.
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking en handel): Angelien Eijsink, prominente buitenlandspecialist in de Kamer.
 • Staatssecretaris van Justitie (immigratie): Jannette Beuving, nu senator en voormalig rechter.
 • Staatssecretaris van Financiën (belastingen): Martin van Rijn maakt als staatssecretaris een kleine promotie.
 • Staatssecretaris van Economische Zaken (landbouw): Martijn van Dam kan blijven.
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pensioenen): Agnes Jongerius, oud-FNV-voorzitter en nu EP-lid.
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (cultuur en wetenschap): André Postema was vice-voorzitter van de Universiteit Maastricht en nu senator
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (cure): Kim Putters was senator en hoogleraar zorgmanagement nu directeur van het SCP.
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (verkeer): Sharon Dijksma kan staatssecretaris blijven.

Morgen een kabinet van enkel D66’ers.

Kerstvakantiepuzzel I: VVD-kabinet

Gezien de peilingen zal de volgende kabinetsformatie heel ingewikkeld worden: de PVV zal volgens de peilingen de grootste worden, maar alleen de VVD wil met die partij samenwerken. Het CDA heeft dit al uitgesloten. Toch hebben deze drie partijen een meerderheid. Misschien dat er bij de komende kabinetsformatie gekeken wordt naar Denemarken waar een vergelijkbare complexe verkiezingsuitslag zich uitte in een fascinerend kabinet: de derde partij van het land, de liberalen, hebben een minderheidskabinet gevormd dat gedoogd wordt door de Deense PVV, het Deense CDA en D66-achtige partij. Zou de VVD ook genoeg bewindspersonen hebben om een volledig kabinet te vormen?

Eigenlijk is dit best makkelijk, want de VVD levert nu al veel bewindspersonen.

 • Minister-President: Mark Rutte, uiteraard.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Annemarie Jorritsma, de kersverse fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer maar bestuurlijk zeer ervaren.
 • Minister van Veiligheid en Justitie: Ard van der Steur, net aangesteld.
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Jeanine Hennis, gepromoveerd na haar tijd op Defensie.
 • Minister van Defensie: Hans van Baalen, invloedrijke internationale VVD’er.
 • Minister van Financiën: Eric Wiebes, net staatssecretaris maar duidelijk ministermateriaal.
 • Minister van Economische Zaken: Henk Kamp, kan blijven zitten.
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stef Blok, gepromoveerd na tijd als minister zonder portefeuille.
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Halbe Zijlstra, de huidige fractievoorzitter moet natuurlijk het kabinet in.
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Edith Schippers, kan blijven zitten.
 • Minister van Infrastructuur en Milieu: Schultz, kan blijven zitten.
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (volkshuisvesting): Pieter Litjens, nu wethouder in Amsterdam daarvoor Kamerlid.
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking en handel): Han ten Broeke, een van de meest vooraanstaande VVD-Kamerleden.
 • Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (immigratie): Klaas Dijkhoff, net aangesteld.
 • Staatssecretaris van Financiën (belastingen): Mark Harbers, een ander prominent Kamerlid.
 • Staatssecretaris van Economische Zaken (landbouw): Betty de Boer, prominent Kamerlid.
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (werkgelegenheid): Sander Dekker maakt een kleine promotie
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (cultuur en wetenschap):  Ton Elias, spindokter in het kabinet.
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (care): Tamara van Ark, vice-fractievoorzitter van de VVD
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (milieu): Cora van der Nieuwenhuiizen, oud-gedeputeerde, oud-Kamerlid en Europarlementariër.

Dit was relatief makkelijk. Morgen een tweede opdracht: een kabinet van louter PvdA’ers.

Color wheel or color space – revisited

 

Slide1A few weeks back, I considered the question whether Magic The Gathering keywords are distributed in such a way that they reflect the specific structure of the color wheel. That is whether the allied colours share more keywords than enemy colours. Contrary to expectation, this was not the case. Rather the distance between allied and enemy colours was roughly equal.

 


figure 1 copyNow we are going to attempt the same question but now looking at creature types. The results are more encouraging here. The underlying method is such that colours that share a lot of keywords are placed closely together and keywords that are shared by the same colours are placed similarly close.  We produce a two-dimensional plot here. The colours are in the correct order: starting in the lower-left corner and moving up, we follow the order ‘White-Blue-Black-Red-Green’. The second thing that is notable is that a number of creature types are so concentrated that they can no longer be read. Essentially every colour has its own concentration. Black in the top middle position has a concentration (where we can read vampire). Blue has the same (around fish). White (below Angel) and Green (one can make out Druid) has the same. For Red the concentration is between dwarf and shaman. These are creature types that are in essence mono-coloured.

 

But other creature types are distributed more evenly between colours. As we can see in the figure, many of these are distributed between allied colours: monks, cats, scouts and horses between white and green; birds between blue and white; ninjas and rogues between blue and black, orcs and ogres between red and black, and finally beasts between red and green. A number of creature types are evenly distributed between all colours, Zubara, for instance. You can see the capitol Z in the centre.

 

Apparently, creature types are in contrast to key words distributed in a pattern that follows the colour wheel. The question arises, why the colour wheel is reflected in the one but not the other?

 

The first reason, is that flavor is an important part of the colour wheel. More than crunch, the alliances and enmities of the colours are fluff. Second and more practically, in order to balance the color pairs, creature keywords cannot be exclusively distributed among allied colour pairs. Flying cannot completely be concentrated in the colours around blue. That would weaken red and green too much. Third, playable strategies are developed for all colour pairs: whether enemy or allied pairs. Having a keyword is one way to do this. Ravnica is an extreme implementation of this, where every colour pair has a key word. Creatures by contrast, have less balancing concerns and are often strongly concentrated in particular colours and their allies.

Is belastingdecentralisatie rechtvaardig?

D66 boekte aan het eind van het jaar een belangrijke overwinning: ze ruilde haar steun voor het belastingplan uit voor een decentralisatie van belastingen.

Ik wil hier beoordelen of het idee van belastingdecentralisatie rechtvaardig is, aan de hand van drie belangrijke waarden: democratie, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Ik kijk hier naar het principe van het decentraliseren van belastingen en niet per se naar de precieze uitvoering die nu in Nederland overwogen wordt.

Democratie

Nu er zoveel taken zijn gedecentraliseerd naar gemeenten, zoals met de participatiewet, is het vanuit democratisch perspectief logisch om ook belastingen te decentraliseren. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen hoeveel belasting ze nodig hebben om deze nieuwe taken uit te voeren. Burgers kunnen dan zelf een niveau van belasting kiezen in ruil voor een bepaalde inhoudelijke invulling van haar taken.

Decentrale belastingen zijn vanuit democratisch perspectief rechtvaardig omdat mensen zelf kunnen kiezen hoeveel belasting ze gaan betalen: door te stemmen bij verkiezingen op partijen die meer of minder belasting willen heffen, maar ze kunnen ook stemmen met hun voeten door te gaan wonen in een gemeente met een bepaald belastingniveau. Vanuit een procedureel opzicht is dit rechtvaardig omdat mensen zo echt een keuze kunnen maken voor de lasten, die ze willen betalen en de diensten die daar tegenover staan.

Sociale Rechtvaardigheid

Keuze is echter niet het enige criterium. Een doelgerichte theorie van belastingen zegt dat een belasting niet rechtvaardig is om dat we de procedure rechtvaardig vinden of omdat mensen gekozen hebben voor een bepaald belastingniveau, maar omdat we dichter komen bij een bepaald doel, zoals een eerlijke verdeling van inkomen.

Zoals bovenal gezien, geef je burgers door belastingdecentralisatie de mogelijkheid om te stemmen over het beleid dat ze willen en over het prijskaartje dat daaraan hangt, niet alleen met een potlood bij gemeenteraadsverkiezingen maar ook met hun voeten. Rijke burgers zullen verhuizen naar gemeenten met lage belastingen of in elk geval naar gemeenten waar de belastingen worden besteed aan diensten waar ze gebruik van maken. Arme burgers zullen zwaarder belast moeten worden omdat ze in gemeenten wonen waar mensen relatief veel gebruik maken van publieke voorzieningen, zeker de sociale voorzieningen (jeudgzorg, thuiszorg, sociale zekerheid) die nu gedecentraliseerd zijn. Ze zullen niet weg verhuizen omdat ze in gemeenten zullen willen wonen met relatief goede voorzieningen, dan wel omdat ze daar al gebruikvan  maken ofwel omdat ze verwachten daar gebruik van te zullen maken.

Om dit plan te financieren zal het er op het gemeentefonds gekort worden. De logica van het gemeentefonds is juist omgekeerd: gemeenten met veel arme burgers hebben recht op meer geld van de centrale overheid. De logica hierachter is evident: gemeenten die meer arme burgers hebben, hebben meer lasten in vorm van uitkeringen.

Het is vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid absurd om gemeenten die juist relatief veel rijke burgers hebben, de mogelijkheid te geven om hun belastingen te verlagen, en gemeenten met relatief veel arme burgers te korten.

Duurzaamheid

Maar is het niet voorstelbaar dat we door het decentraliseren van belastingen andere doelen kunnen bereiken, zoals milieudoelstellingen? Laten we eens naar een simpel voorbeeld kijken. Gemeenten halen het afval op. Waarom zouden we hen niet meer ruimte geven om burgers en bedrijven die veel afval maken meer belasting te laten betalen en hen die weinig afval produceren minder belasting te laten betalen. Zo stimuleren we consumenten en producenten om minder afval te maken. De nationale overheid kan lastig belasting op afval heffen om dat zij het niet ophalen. Op groene gronden zou je een lokaal belastinggebied kunnen verdedigen.

Er zijn hier wel een paar kanttekeningen te maken: bedrijven zijn mobiel genoeg om te reageren op nationale belastingverhogingen, dus zij zullen ook reageren op lokale groene belastingverschuivingen. Gemeenten met lage afvallasten zullen vervuilende bedrijven aantrekken. Een groene lokale belasting kan best resulteren in een herverdeling van afval en niet de vermindering ervan.

De verschillen in lasten kunnen ook belastingconcurrentie in de hand werken. Nederland schafte de vliegtax af omdat mensen vanuit aangrenzende landen gingen vliegen. Dat maakt het voor gemeenten überhaupt weinig aantrekkelijk om mobiele activiteiten, zoals bedrijven te belasten

Hogere afvallasten werken dus met name waar het consumenten betreft. Die zijn minder mobiel dan bedrijven; ze zijn niet per se immobiel: als we de redenering boven volgen zijn het met name arme burgers meer belasting zullen moeten gaan betalen, omdat rijke gemeenten geen extra milieubelastingen hoeven te heffen.

Groen, Links of Democratisch

Vanuit democratisch oogpunt is er wel wat te zeggen voor het decentraliseren van belastingen. Mensen kunnen dan beter kiezen voor een koppeling tussen een bepaald dienstenpakket en bijbehorend belastingtarief. Die keuzes zullen niet goed uit werken voor diegenen die hechten aan een bepaalde inkomensverdeling, Voor mensen die groene doelen willen nastreven, lijkt het decentraliseren van belastingen passender maar niet zonder problemen.